Mönsteråsleden

Description

  1. Name Mönsteråsleden
  2. Length of trail 80 km, 50 miles
  3. Length in days 4 days
  4. Start of trail Hornsö
  5. End of trail Hammarsbo
  6. Traildino grading EW, Easy walk, nature trail

Hornsö - Hammarsbo, 80 km

Connects to Högsbyleden.

Select some tracks
Mönsteråsleden, 76km
Anslutningsled mellan Ostkustleden och Mönsteråsleden, 13km
Anslutningsled mellan Högsbyleden och Mönsteråsleden, 15km

Forum

  1. Cancel