Pouakai Circuit

Description

  1. Name Pouakai Circuit
  2. Length of trail 25 km, 16 miles
  3. Length in days 2 days
  4. Traildino grading SW, Strenuous walk, mountain trail
  5. Hut tour grading T2, Mountain walk

Pouakai Circuit: Tramping track of 25 km, 2-3 days, around the volcano Taranaki (Mount Egmont), North Island.

Select some tracks
Pouākai Circuit, 26km

Forum

  1. Cancel