Ostkustleden

Description

  1. Name Ostkustleden
  2. Length of trail 160 km, 99 miles
  3. Length in days 8 days
  4. Start of trail Oskarhamns
  5. End of trail Figeholm
  6. Traildino grading EW, Easy walk, nature trail

Oskarhamns - Figeholm, 160 km, 8 sections

Connects to Tjustleden and Lönnebergaleden.

Select some tracks
Ostkustleden
.Ostkustleden Etapp 1 Lilla Hycklinge - Nynäs, 17km
.Ostkustleden Etapp 2 Nynäs Lönnhult, 22km
.Ostkustleden Etapp 3 Lönnhult - Krokstorp, 21km
.Ostkustleden Etapp 4 Krokstorp - Mörtfors, 16km
.Ostkustleden Etapp 5 Mörtfors - Stjärneberg, 19km
.Ostkustleden Etapp 6 Stjärneberg - Lilla Laxemar, 18km
.Ostkustleden Etapp 7 Lilla Laxemar - Hedvigsberg, 22km
.Ostkustleden Etapp 8 Hedvigsberg - Lilla Hycklinge, 17km
Ostkustleden Etapp 6 Stjärneberg - Lilla Laxemar, 17km
Anslutningsled mellan Ostkustleden och Mönsteråsleden, 13km

Forum

  1. Cancel